Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca

w Święcieńcu

 
 
Witamy na naszej witrynie
 
 
 
 
 
DRODZY RODZICE
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu informuje, że od dnia 15 lutego 2018r. rozpoczyna się nabór dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019.
Kartę zgłoszenia dziecka można pobrać osobiście w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły : www.szkolaswiecieniec.pl  i złożyć w sekretariacie do 15 kwietnia 2018r. 
Do karty zgłoszenia dziecka należy dołączyć jedno zdjęcie do legitymacji.
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
 
 
 

Dyrektor szkoły:

mgr Agnieszka Domińska

 

Sekretarz szkoły:

Marta Rogoza
tel/fax: (024) 260 65 18
kom. 500610274
e-mail: spswiecieniec@op.pl

 

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW

Poniedziałek 7.00 – 15.00
Wtorek 7.00 – 13.30
Środa 7.00 – 15.00
Czwartek 7.00 – 14.00
Piątek 7.00 – 15.00

Dane adresowe:

Szkoła Podstawowa im.Małego Powstańca w Święcieńcu

09-472 Słupno

Organ prowadzący:

Gmina Słupno ul. Miszewska 8a

09-472 Słupno

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:

Kuratorium Oświaty w Warszawie

z delegaturą w Płocku

 
 
 
Copyright ©2016 Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu, All Rights Reserved.