Rok 2018/2019

 
Rozpoczęcie roku szkolnego i ślubowanie klasy pierwszej
 
W poniedziałek 3 września w naszej szkole, jak we wszystkich szkołach w Polsce, odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego. Uroczystość rozpoczęliśmy od wprowadzenia sztandaru szkolnego i hymnu państwowego. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor, witając ciepłymi słowami po wakacyjnej przerwie wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników szkoły . Powitała także gości: Zastępcę Wójta Gminy Słupno, Panią Agnieszkę Ruclak oraz proboszcza parafii Święcieniec, księdza Waldemara Obrębskiego. W tym roku po raz pierwszy, rozpoczęcie nauki odbyło się wraz ze ślubowaniem uczniów klasy pierwszej. Pierwszaki podnosząc prawe dłonie w kierunku sztandaru szkoły wypowiadały słowa przysięgi: My uczniowie klasy pierwszej ślubujemy: - godnie reprezentować naszą szkołę i dbać o jej dobre imię - kochać swoją Ojczyznę, szanować jej język i kulturę - rozwijać swoją wiedzę i umiejętności według posiadanych zdolności i możliwości - starać się żyć z innymi i dla innych Pasowanie na ucznia przez Panią Dyrektor było potwierdzeniem, iż uczniowie klasy I zostali przyjęci do braci uczniowskiej. Ukoronowaniem pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów i upominków ufundowanych przez Radę Rodziców. Zadowoleni Pierwszoklasiści, jak i pozostali uczniowie, przyjęli życzenia na nowy rok szkolny od Pani Dyrektor i Zastępcy Wójta, Pani Agnieszki Ruclak. Na zakończenie, mali bohaterowie uroczystości i ich rodzice spędzili czas przy słodkim poczęstunku.

Dyrektor szkoły:

mgr Agnieszka Domińska

 

Sekretarz szkoły:

Marta Rogoza
tel/fax: (024) 260 65 18
kom. 500610274
e-mail: spswiecieniec@op.pl

 

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW

Poniedziałek 7.00 – 15.00
Wtorek 7.00 – 13.30
Środa 7.00 – 15.00
Czwartek 7.00 – 14.00
Piątek 7.00 – 15.00

Dane adresowe:

Szkoła Podstawowa im.Małego Powstańca w Święcieńcu

09-472 Słupno

Organ prowadzący:

Gmina Słupno ul. Miszewska 8a

09-472 Słupno

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:

Kuratorium Oświaty w Warszawie

z delegaturą w Płocku

 
 
 
Copyright ©2016 Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 5684