Rok 2013/2014

 
KONIEC ROKU 2013/2014
POWITANIE WAKACJI - 23.06.2014r.
SPOTKANIE Z RATOWNIKIEM - 24.VI.2014r.
BAL KLASY VI
"Rozśpiewana przerwa-patriotyczne śpiewanie"
 
Już po raz drugi z inicjatywy Lidera Muzycznego - Edyty Bobryk w wielu szkołach na terenie kraju 8 maja br. odbyła się Ogólnopolska Akcja "ROZŚPIEWANA PRZERWA - PATRIOTYCZNE ŚPIEWANIE". Akcję objęli patronatem Wiceminister Obrony Narodowej, Beata Oczkowicz, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Małgorzata Muzoł i Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski.

Pierwsza edycja „ROZŚPIEWANEJ PRZERWY” dotyczyła obchodów Święta Niepodległości i zgromadziła ponad 50 szkół na terenie Polski.

W edycji II spontaniczny śpiew na przerwach śródlekcyjnych  rozbrzmiewał w majowych klimatach, a także nawiązywał do 10-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej.

W naszej szkole patriotyczne śpiewanie odbyło się pod kierunkiem nauczyciela muzyki pana Tomasza Zalewskiego.

W myśl przysłowia ,,Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie wiedział” zachęcamy do zapoznania wszystkich się z  polskimi pieśniami patriotycznymi będącymi   częścią naszego dziedzictwa kulturowego. 
DEBATA O POWSTANIU WARSZAWSKIM
15.04.2014r.
 
Po raz trzeci młodzież dyskutowała o Powstaniu Warszawskim w Szkole Podstawowej nr 3 im Małego Powstańca w Ząbkach 15 kwietnia br.Mimo, że do daty 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego  którą będziemy obchodzili w tym roku, pozostało jeszcze trochę czasu, młodzi już podjęli temat.

Celem corocznej debaty jest, aby najmłodsze pokolenie, które nie zna piętna wojny, zdawało sobie sprawę z tego, do jak nierównej walki musieli stanąć nasi rodacy Podczas Powstania Warszawskiego. Młodzież nie dostaje gotowych odpowiedzi. Oferując odpowiednie narzędzia i wiedzę,  organizatorzy debaty chcą dać uczniom impuls do zgłębiania meandrów historii i formułowania własnych wniosków.Termin debaty nie był jednak przypadkowy. Niemalże dokładnie 3 lata temu – w dniu 12 kwietnia 2011 roku, Rada Miasta Ząbki podjęła uchwałę nadająca Szkole Podstawowej nr 3 w Ząbkach - imię „Małego Powstańca”. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, w debacie uczestniczyli najprawdziwsi powstańcy: Eugeniusz Tyrajski pseudonim powstańczy „Genek” i „Sęk,, ,obecnie Przewodniczący Związku Powstańców Warszawskich” oraz Jolanta Mirosława Kolczyńska pseudonim "Klara" - Przewodnicząca Komisji Kultury i Wydawnictw oraz Redaktor Naczelna Biuletynu „Powstaniec Warszawski”. Gośćmi debaty byli burmistrz Ząbek Robert Perkowski, zastępca burmistrza Artur Murawski, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół i Placówek Edukacyjno-Wychowawczych miasta Ząbki a zarazem radny miejski Paweł Poboży, Kierownik Referatu Oświaty i Pomocy Społecznej Ewa Wiśniewska,   dyrektorzy ząbkowskich placówek edukacyjnych, a także przedstawiciele IPN-u i rodzice uczniów. Dyrektor szkoły Tomasz Łukawski przywitał wszystkich i poprosił o otwarcie debaty pt. „Powstanie Warszawskie – za i przeciw”gospodarza miasta. Burmistrz Robert Perkowski, podczas otwarcia debaty, zwrócił uwagę na fakt, iż obecnie żyjemy w spokojnych czasach i to co było wydaje się jedynie historią z podręczników. Dlatego obecni powstańcy są żywym dowodem na to, co miało miejsce. Powiedział, że w czasach pokoju, ludzie są dla ojczyzny równie ważni i swoją integracją powinni budować wspólną wartość. Przed rozpoczęciem debaty młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkach pokazała świetnie wykonany montaż słowno-muzyczny, gdzie pięknie wykonanym piosenkom powstańczym towarzyszył przekaz patriotycznych treści. Debatę  poprowadziła wicedyrektor szkoły Ewa Kacprzak. Uczniowie dyskutowali, zarzucając się przeciwnymi argumentami. Jedni byli za powstaniem inni uważali, że można by go uniknąć. Część twierdziła, że działania powstańcze zatrzymały napływ socjalizmu do dalszej części Europy. Inni z kolei uważali, że Polska zapłaciła zbyt wielką cenę jaką był kwiat polskiej inteligencji i nie powinna była tego wyzwania podejmować. Argumentów za i przeciw była cała masa.  Dyskusja trwała długo i debatujący oczywiście nie znaleźli ostatecznej odpowiedzi. W dyskusji uczestniczyli zarówno znajdujący się na sali uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu,  Szkoły Podstawowej nr 52 im. Małego Powstańca w Częstochowie, Szkoły Podstawowej nr 32 im. Małego Powstańca w Warszawie, uczniowie z ząbkowskich podstawówek: nr 1 im. Franciszka Kleeberga, nr 2 im. Jana Kochanowskiego oraz  Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Twardowskiego. Po raz pierwszy w dyskusji uczestniczyli, nie tylko znajdujący się na sali uczniowie, ale także ich  koledzy, pozostający w szkołach, dzięki wykorzystaniu możliwości multimedialnych.  W trakcie spotkania uczniowie przygotowywali prezentację dotyczącą Powstania Warszawskiego, która została przedstawiona na zakończenie debaty. Projekt stworzono w  tzw. „chmurze”, czyli dzięki rozwiązaniu pozwalającemu przechowywać i dzielić się danymi, poprzez urządzenia połączone z internetem. Warto tu wspomnieć, że dzięki wsparciu m.in. firmy Microsoft Szkoła Podstawowa nr 3 w  Ząbkach jest pionierem innowacyjnego nauczania. Po zakończeniu debaty Instytut Pamięci Narodowej zorganizował dla uczniów historyczne gry planszowe – „Poczta Polowa”, podczas których młodzież poprzez zabawę poznaje historię. Młodzież podczas debaty, co prawda nie znalazła odpowiedzi na pytanie czy powstanie było potrzebne. Jednak rozważania i wymiana argumentów pozwoliły na osiągnięcie zamierzonego celu – podtrzymania pamięci o heroicznym czynie żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego i mieszkańców stolicy.

Iwona Potęga

Źródło:http://zabki.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=2071&menu_id=0
Uczniowska debata o Powstaniu Warszawskim – Ząbki k. Warszawy, 15 kwietnia 2014
 
15 kwietnia 2014 roku w szkole podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach odbyła się uczniowska debata o Powstaniu Warszawskim  z udziałem uczniów klas 6, uczestników powstania oraz przedstawiciela Oddziału IPN w Warszawie dr. Pawła Kosińskiego. Na spotkanie zostali również zaproszeni uczniowie Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca z Warszawy ( SP nr 32 ) oraz Szkoły Podstawowej ze Święcieńca. Wszyscy uczniowie po debacie wzięli udział w warsztatach „Na tropach powstańczej przesyłki" przygotowanych przez Annę Obrębską i dr. Dariusza Gałaszewskiego z Oddziału IPN w Warszawie. Młodzież w ich trakcie tworzyła harcerskie grupy Zawiszaków, którzy musieli wykonać szereg zadań edukacyjnych oraz dostarczyć listy do różnych dzielnic Warszawy objętych walkami powstańczymi.

Źródło: http://ipn.gov.pl/aktualnosci/2014/warszawa/uczniowska-debata-o-powstaniu-warszawskim-zabki-k.-warszawy,-15-kwietnia-2014
Z WIZYTĄ W MICROSOFT
 
W dniu 8 kwietnia 2014r. czworo uczniów klasy V wraz z nauczycielami pojechało na szkolenie do firmy Microsoft w Warszawie. Organizatorzy przedstawili ofertę „Office 365 bezpłatne rozwiązanie dla szkół”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele szkół podstawowych, których patronem jest Mały Powstaniec. Szkolenie miało na celu przygotowanie do konferencji audio/wideo uczniów ze szkół w Ząbkach, Warszawie, Częstochowie i Święcieńcu. Debata o Powstaniu Warszawskim odbędzie się 15 kwietnia 2014r. w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach. Wszyscy czekamy na kolejne spotkanie online.
DZIEŃ OTWARTY GIMNAZJUM W SŁUPNIE
…a tak witaliśmy wiosnę w naszej szkole…
 
Nietypowo, bo już 20 marca  powitaliśmy wiosnę w murach Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca  w Święcieńcu.

Wiosenne zabawy rozpoczęły się o godzinie 8.00.  Uczniowie pod opieką wychowawców i nauczycieli przygotowali plakaty przedstawiające  zwiastuny nadchodzącej pory roku. Wyniki artystycznych zmagań zaprezentowali na sali gimnastycznej.

Następnie, cała społeczność szkolna mogła powitać  nowe gwiazdy wybiegu, uczniowie przygotowali pokaz mody wiosennej pod hasłem  „Zielono mi”. Na czerwonym dywanie prezentowały się fenomenalne kreacje autorstwa uczniów, nauczycieli i rodziców. Występ zakończył się głośnym aplauzem zgromadzonej publiczności.

Jesteśmy przeciw przemocy! Takim głośnym okrzykiem uczniowie klasy VI zakończyli krótką scenką pt. ,,Rozprawa przeciwko przemocy” .Sędzia Patryk Dąbrowski, oskarżyciel Kacper Jaworski i pozostali aktorzy przekazali ważne informacje uczniom naszej szkoły: Pamiętaj, nie jesteś sam. Zawsze możesz liczyć na pomoc. Reaguj, nie bądź obojętny.

Tegoroczną Marzannę przygotowali uczniowie klasy V, słomianą kukłę symbolizującą odchodzącą zimę spaliła p. Ania Kolczyńska przy pomocy nieocenionego pana konserwatora, któremu dziękujemy za pomoc przy przygotowaniu ogniska.

Jeśli to już wiosna -  to czas na ruch, pan Hubert Krawiec zaprosił wszystkich uczniów do gier i zabaw na  świeżym powietrzu.  

W trakcie całego dnia trwał kiermasz ciast, całkowity dochód ze sprzedaży w wysokości 541, 00 złotych został przekazany Społecznemu Komitetowi Fundacji Sztandaru.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w naszą akcję.

Zapraszamy do galerii.
WYCIECZKA DO KINA HELIOS
 
 Każda wycieczka odpowiednio zaplanowana i zorganizowana stwarza doskonałą okazję do wyzwalania wielostronnej aktywności dzieci, dostarcza nowych doświadczeń, wzbudza ich ciekawość poznawczą, stwarza liczne sytuacje wychowawcze w tym również te, które sprzyjają kształtowaniu pozytywnych relacji miedzy dziećmi. Dla dzieci w młodszym wieku szkolnym celem wycieczki do kina jest nie tylko nabywanie umiejętności uczestniczenia w seansach filmowych ale również wdrażanie do właściwych zachowań podczas pobytu w kinie, stwarzanie sytuacji aktywizujących procesy myślowe – rozumienie wartości  takich jak: dobro, prawda, przyjaźń.

W dniu 13 lutego  2014 r. dzieci z klas I –III i oddziału przedszkolnego pod opieką pań: K. Porębskiej, E. Maliszewskiej i K. Siuty  wybrały się na wycieczkę do kina Helios na film animowany pt. "Lego Przygoda  ". Akcja filmu rozgrywa się w świecie figurek LEGO i opowiada niezwykłe przygody Emmeta - przeciętnej figurki LEGO, który zostaje wzięty za legendarnego budowniczego i wybrany do ocalenia świata.  Film jest piękną animacją, która łączy elementy komedii i filmu akcji, a kończy się oczywiście zwycięstwem dobra nad złem. Nasze pociechy z ogromną uwagą oglądały film, który bardzo im się podobał. Dla niektórych dzieci było to pierwsze wyjście do kina. Uatrakcyjnieniem zaś były okulary, w których oglądaliśmy film, gdyż był on w technologii 3D

Po seansie filmowym udaliśmy się do Kids Play w galerii Mazovia gdzie na dzieci czekały różne atrakcje : trzypoziomowa konstrukcja z przeszkodami, duży basen z kulkami, dwie zjeżdżalnie, wałki bokserskie, ponadto trampolina, mini siłownia, automaty do gier i wiele innych.

K. Porębska 
DZIEŃ KOBIET W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MAŁEGO POWSTAŃCA W ŚWIĘCIEŃCU
SZKOLNE WALENTYNKI
 
Gdy Cię widzę, to się wstydzę.
Gdy słyszę twój głos, to czerwieni mi się nos.
Więc tą kartką mówię, że Cię bardzo lubię.

 W DNIU ŚWIĘTEGO WALENTEGO ODWIEDZIŁ NAS  SKRZYDLATY GOŚĆ,  PRZEMIERZAŁ SZKOLNE KORYTARZE, STRZELAJĄC Z ŁUKU W UCZNIOWSKIE SERCA;)
DZIEŃ BABCI I DZIADKA
 
Dzień Babci i Dzień Dziadka to jedne z piękniejszych dni w roku. Te szczególne dni kojarzone są z szacunkiem, ciepłem, dzieciństwem i podziękowaniami.
         Babcia i Dziadek to bez wątpienia bardzo ważne osoby w naszym życiu. Ich święto obchodzimy w styczniu, pełnym chłodnych dni, jednak urok  jaki niesie ze sobą wprowadza wszystkich w magiczny nastrój. W tych niezwykłych dniach Babcie i Dziadkowie otrzymują od swoich bliskich wyjątkowe dowody miłości, sprawiające im ogromną przyjemność.
         W związku z powyższym w naszej szkole w środę 29 stycznia odbyła się uroczysta akademia dla Babć i Dziadków zorganizowana z okazji Ich święta. Zaproszeni goście przybyli punktualnie, aby móc podziwiać swoje wnuki. W uroczystości wystąpiły dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klasy I-III .

Wspaniała publiczność podziwiała i gromko oklaskiwała swoje ukochane wnuki, które pięknie recytowały wiersze i radośnie śpiewały piosenki, dziękując Babciom i Dziadkom tym samym za trud włożony w ich wychowanie. Mali artyści zaprezentowali  w sposób humorystyczny  inscenizację pt.: „Jak to z babcią i dziadkiem było”, które wywołały wiele wzruszeń i uśmiechu na twarzach gości. W dalszej części uroczystości mili goście zostali podjęci słodkim poczęstunkiem, przygotowanym przez mamy. Dzieci następnie obdarowały swoich ukochanych gości własnoręcznie przygotowanymi upominkami. Były to piękne ramki ze zdjęciami  wykonane z papieru i pięknie ozdobione kolorowymi naklejkami. Nie zabrakło również wspólnych tańców, pląsów i zabaw przy muzyce a także konkursów.

Kochanym Babciom i drogim Dziadkom jeszcze raz życzymy samych pięknych chwil  w życiu i tego, aby zawsze byli dumni ze swych wnuków, jak w tym dniu, a także często otrzymywali od nich dowody wdzięczności.

K. Porębska 
BAL KARNAWAŁOWY
 
     28 stycznia 2014 roku w naszej szkole odbyła się zabawa karnawałowa pod hasłem przewodnim „ZŁOCZYŃCY KONTRA BOHATEROWIE”. Wszyscy uczniowie przeobrazili się w bohaterów najpopularniejszych bajek. Na balu można było spotkać Papę Smerfa i Gargamela, Teklę i Pszczółkę Maję, Tom’a i Jerry‘ego. Wśród bajkowych par nie zabrakło Batman'a i Joker'a oraz całej ferajny Pingwinów z Madagaskaru. W czasie zabawy rozstrzygnięto i nagrodzono zwycięzców następujących konkursów:

ü  „ Najciekawsze nakrycie głowy” – Natalia Tomczak   kl. VI ( Statua Wolności )

ü  „ Oryginalna maska karnawałowa” – Karolina Kardynał   kl. V (Clown)

ü  Konkurs plastyczny – „ Złoczyńcy i bohaterowie”   kl. III (Czerwony kapturek i Wilk)

ü  „ Cała klasa w bajkowej krainie” -  kl. IV ( Bohaterowie bajki „Królewna Śnieżka”).

Nad wszystkim czuwał niesamowity Spiderman w towarzystwie narzeczonej kapitana Hook’a. Oprawą muzyczną zajmował się profesjonalista DJ, a poczęstunkiem  wspaniałe Mamy naszych milusińskich.

Dziękujemy za wspólną zabawę.

Do zobaczenia……..za rok.
SPOTKANIE Z GRUPĄ CYRKOWĄ
BIAŁA SZKOŁA
12 - 17. 01. 2014r.
MAŁE CICHE
 
Dzięki współpracy z Gimnazjum im. Krzysztofa Baczyńskiego w Słupnie uczniowie naszej szkoły mieli szansę wyjazdu na narty. Inicjatorem i organizatorem przedsięwzięcia był Pan Grzegorz Gomułka, który jest nauczycielem wychowania fizycznego w słupieńskim gimnazjum.

Uczniowie mieli okazję poznać podstawy jazdy na nartach. Dodatkowo nabywali bardzo ważne umiejętności i wiadomości dotyczące kodeksu narciarskiego, sprzętu narciarskiego, historii narciarstwa zjazdowego, bezpieczeństwa na stoku. Kształtowali aktywność ruchową,  umiejętność spędzania czasu wolnego z pożytkiem dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Uczyli się współżycia i  współdziałania w grupie rówieśniczej.

JAK BYŁO? SAMI ZOBACZCIE. 
 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
12 stycznia 2014r.

Już czwarty raz uczniowie i rodzice naszej szkoły zaangażowali się w uczestnictwo 

w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

W bieżącym roku wolontariuszami byli uczniowie klasy piątej i szóstej ( Aleksandra Zwierzchowska, Patryk Dąbrowski, Dominika  Wasążnik, Szymon Woźniak, Weronika Lisiecka, Natalia Świderska). Nad  całością czuwała niezawodna Pani Milena Lewandowska opiekunka Samorządu Uczniowskiego.

Pragnę podziękować Radzie Rodziców za wspaniałe przygotowanie stoisk kulinarnych, które cieszą się uznaniem gości imprezy oraz wzbogacają fundusz orkiestrowy.

Jak co roku dziękuję za wspaniałą współpracę nauczycielkom i pracownikom naszej szkoły: Pani Milenie Lewandowskiej, Elżbiecie Maliszewskiej, Annie Kaźmierczak oraz Małgorzacie Lewandowskiej.

Dziękuję przedstawicielom instytucji i firm działających na terenie Gminy Słupno za wspaniałą współpracę, która jest zawsze dla mnie wielkim zaszczytem i radością.

 
Pozdrawiam wszystkich, którzy w tym dniu byli razem
Izabela Tomaszewska 
 
 
PRZYGOTOWANIA
 ZBIÓRKA
IMPREZA ORKIESTROWA W HALI SPORTOWEJ
 KIERMASZ ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
ŚWIĄTECZNE KOLĘDOWANIE
ŚWIĄTECZNA NAGRODA
ZABAWA W KLUBIE SOHO
 "ZNOWU ŚWIĘTA, JAKI MIŁY SERCU CZAS..."
 
Czy ktoś wyobraża sobie Święta Bożego Narodzenia bez dekoracji świątecznych? Ozdabianie domów na Święta to jedna z najstarszych i najbardziej lubianych tradycji. Choć zmienia się to, czym ozdabiamy dom, nie ulega wątpliwości, że udekorowany być musi.

A więc dekoracje tradycyjne czy nowoczesne? Klasyczna, zielona, pachnąca choinka, czy nowoczesna  i minimalistyczna? A może coś zamiast choinki? Świetlica szkolna już przygotowuje ciekawe propozycje na kiermasz świąteczny , aby pomóc Państwu w dekoracji domów.  Zapraszamy do galerii.

Anna Kaźmierczak 
 
MIKOŁAJKI
ROK JULIANA TUWIMA

Chyba każdy Polak wie, że na stacji stoi lokomotywa - ciężka, ogromna i pot z niej spływa; zna opowieść o dziadku,  który posadził rzepkę w ogrodzie, a potem nie mógł jej wyciągnąć; słyszał o Dyziu marzycielu,  czy o Zosi samosi …

Rok 2013 został ogłoszony Rokiem Juliana Tuwima i z tej to okazji został  ogłoszony konkurs plastyczny i recytatorski pt. :,,Odkrywamy Tuwima”.

  Adresatami konkursu plastycznego byli uczniowie klas 0-III, recytatorskiego klasy IV- VI. Celem konkursu była popularyzacja twórczości Juliana Tuwima, kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego, rozwijanie zdolności recytatorskich i plastycznych, promowanie kultury żywego słowa wśród dzieci , zainteresowanie dzieci poezją .

Prace plastyczne wykonane były różnymi technikami, jedne samodzielne, a inne zgodnie z regulaminem wspólnie z rodzicami.

Wpłynęło sporo prac, które prezentowały różny poziom wykonania. Dzieła  młodych artystów oceniły panie nauczycielki z klas 0-III i pani pedagog .

I miejsce – Maja Cybulska - klasa I
II miejsce – Oliwia Cyls - klasa I
III miejsce – Szymon Turkowski -  klasa III

Konkurs recytatorski odbył się 5 grudnia. Miał być przeznaczony dla uczniów klas IV-VI ,  ale okazało się,  że wszyscy chcą recytować wiersze Tuwima .

Występy młodych uczestników oceniała powołana komisja konkursowa w składzie: pani dyrektor Izabela Tomaszewska, pani Iwona Zalewska, pan Piotr Jakubowski .

 Dzieci z wielkim zaangażowaniem deklamowały przygotowane wiersze, prezentując wysoki poziom artystyczny. Rywalizacja była duża, a wysoki i niezwykle wyrównany poziom wszystkich dzieci przysporzył pracy jurorom. Komisja po wysłuchaniu wszystkich recytatorów wyłoniła zwycięzców i wręczyła nagrody .

I miejsce – klasa VI 
II miejsce – klasa V
III miejsce –  klasa O

 Przyznano jeszcze jedną szczególną nagrodę  dla najlepszego aktora . Otrzymała ją ,,rzepka” czyli Michalina Cytacka . 

Trzeba podkreślić, że atmosfera podczas konkursu była niezwykle przyjazna i miła. Dzieci z nieskrywaną radością deklamowały utwory i dawały popis swoich talentów aktorskich. Ich zadowolenie świadczy o tym, że konkursy są świetnym czasem do wspólnej integracji, zabawy .

Wszyscy uczestnicy zasługują na słowa uznania, a szczególne podziękowania należą się nauczycielom i rodzicom przygotowującym  artystów do występu.

Anna Kaźmierczak 
AKTYWNA LEKCJA RELIGII
CZYLI KAŻDY MOŻE ŚWIĘTYM BYĆ
 
Każdego roku klasa VI w grudniu przygotowuje przedstawienie do tekstu  Dziejów Apostolskich o chrzcie dworzanina. Jak zawsze scenografia, rekwizyty i stroje były świetnie przygotowane, a klasa VI  już po raz kolejny dała aktorski  popis.  Cała klasa została podzielona na pięć grup, dlatego każde przedstawienie było inne, czasami nawet zabawne . Stroje z epoki przysparzały szczególnie chłopcom trudności w sprawnym poruszaniu po scenie .

Na najlepsze przedstawienie przygotowane przez grupę trzecią czyli Mateusza Pietrzaka i braci Multon została zaproszona klasa trzecia, która nagrodziła aktorów brawami. Po obejrzeniu całej scenki widzowie potrafili odpowiedzieć  co trzeba było kiedyś zrobić, aby zostać ochrzczonym.

Anna Kaźmierczak 
KLASOWY KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZE OZDOBY ŚWIĄTECZNE
 
Dekoracje tradycyjne, nowoczesne, ekologiczne i jeszcze inne. Jak i z czego wykonać ładną i ciekawa dekorację na święta? Z taką propozycją konkursu klubu SOHO zmierzyła się grupa świetlicowa. Przez tydzień powstawały nowe ciekawe prace, które później wzięły udział w sesji zdjęciowej wspólnie z twórcami. 3 grudnia konkurs został rozstrzygnięty, a pracownicy klubu, którzy głosowali na najładniejszą dekorację podjęli bardzo dobrą decyzję co do wyboru najlepszych prac. Okazało się, że nasze dekoracje znalazły się w ścisłej czołówce, a w nagrodę cała szkoła 16 grudnia będzie się bawić w klubie SOHO na kręglach i dyskotece.  Teraz czas zabrać się za dekorowanie szkoły na święta i przygotowanie pięknych dekoracji na kiermasz.

Anna Kaźmierczak 
11 LISTOPADA - ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Zuchy w Słupnie
 
W listopadzie dzieci z gromady zuchowej „ Leśne Skrzaty „ miały możliwość uczestniczenia w wycieczce do miejsc związanych z historią naszego narodu i jego bohaterami. Pojechaliśmy do Słupna, gdzie dotarliśmy do Pomnika 20 straconych. Znajdują się tam  dwie tablice. Na jednej z nich  znajduje się 20 nazwisk ofiar, miejsca ich pochodzenia oraz daty 28.VIII.1942 – 28.VIII.1947. Na drugiej tablicy widnieje tekst ”Miejsce spoczynku 20 Polaków ofiar terroryzmu hitlerowskiego uświęcone ich bohaterską śmiercią w dniu 28 sierpnia 1942 roku mieszkańcy gmin Bielino, Rogozino, Miszewko Murowane, Bodzanów. Następnie dotarliśmy do miejsca posadzenia „ Dębu Papieskiego”, który został  wyhodowany z nasion najstarszego drzewa w Polsce – dębu Chrobry rosnącego w lasach żagańskich . 

 Udział dzieci w tego typu wycieczce umożliwił zdobycie nowej wiedzy, doświadczenia poznawczego, przeżycia „żywej” lekcji historii, doznań estetycznych. Osobiste spotkanie z zabytkami, miejscami, które były świadkami niezwykłych i istotnych zdarzeń, wzmocni świadomość narodową wśród zuchów oraz szacunek dla Ojczyzny i Polaków, którzy tworzyli historię kraju.

K. Porębska
BIEGI W PODGÓRZU - 07.XI.2013r.
 
7 listopada 2013r. w wzięliśmy udział w XIX Biegach Przełajowych w Podgórzu. 

Najlepsze wyniki  osiągnęła uczennica klasy IV Katarzyna Skonieczna (12 miejsce) oraz Natalia Świderska uczennica klasy V (miejsce 9).

Punktacja zespołowa nie została jeszcze opublikowana.
WYBORY DO SAMORZĄDU
BIEGI W GOSTYNINIE - 25.X.2013r.
 
25 października 2013r. wzięliśmy udział w Międzypowiatowych Biegach Przełajowych w Gostyninie dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych rejonu płockiego.

Najlepsze wyniki naszych uczniów to:

Rocznik 2003
Katarzyna Skonieczna – miejsce 16 na 92 startujące zawodniczki

Rocznik 2002
Natalia Świderska – miejsce 34 na 105 startujących zawodniczek

Rocznik 2001
Ilona Kamińska – miejsce 29 na 82 zawodniczki
Dominika Wasążnik –miejsce 34 na 82 zawodniczki
Punktacja zespołowa nie została jeszcze opublikowana 
ZAJĘCIA NA BASENIE
 
…A RUCH JEST TWOIM PRZYJACIELEM

WIĘC ĆWICZ NA CO DZIEŃ I W NIEDZIELĘ.

W bieżącym roku szkolnym klasy I – III korzystają z zajęć na basenie. Przy współpracy organu prowadzącego, rodziców i nauczycieli udało się zorganizować lekcje wychowania fizycznego na basenie „Podolanka” w Płocku. Zajęcia prowadzone są  pod okiem specjalistów i zostaną zakończone oceną ze stopnia opanowania umiejętności pływania.

Jako dyrektor szkoły i nauczyciel wychowania fizycznego mam nadzieję,  że zajęcia będą kontynuowane w kolejnych latach.  Dlatego bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, żeby dzieciaki z naszej szkoły zdobyły umiejętność pływania.

Chcę dodać, że uśmiechy i zadowolenie już po pierwszych zajęciach okazały się bezcenne.
 ZUCHOWE ŚWIĘTO ZIEMNIAKA - 24.X.2013r.
 
24 października rodzice, dzieci z oddziału przedszkolnego i zuchy ze Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu  obchodziły Święto Pieczonego Ziemniaka. Pogoda i humory dopisały, więc i zabawa była znakomita. Ten dzień był okazją nie tylko do   upieczenia ziemniaków, ale także do zabaw, pląsów, wyścigów i konkursów, w których ziemniak stanowił motyw przewodni. Zaczęliśmy od zwiadu, w trakcie którego dzieci posługując się mapą i zawartymi w niej wskazówkami odnalazły list od „ Kartofla” ‘ z którego poznały historię ziemniaka. Następnie uczestnicy mogli wykazać się zwinnością i szybkością biorąc udział 

w konkursach.  Było więc celowanie ziemniakami do koszy, przenoszenie ziemniaków na łyżkach oraz szereg innych zabaw, które przyniosły dzieciom i ich rodzicom wiele radości. Kolejną atrakcją było rozstrzygnięcie konkursu na największego ziemniaka. Okazy były naprawdę imponujących rozmiarów i kształtów. Następnie  dzieci wraz z rodzicami wykonały z ziemniaków różne „Kartoflaki Cudaki”. 

Kulminacyjnym punktem imprezy była degustacja pieczonych ziemniaków. Każdy z wielkim apetytem zjadł przepyszne kartofelki wraz z dodatkami. Nie zabrakło również smacznych ciast upieczonych przez rodziców. Celem  święta była wspaniała zabawa naszych milusińskich z rodzicami, bliższe poznanie się oraz integrowanie się ze sobą i środowiskiem lokalnym. Dzień Pieczonego Ziemniaka stał się dla wszystkich powodem wielkiej radości i znakomitej zabawy . 

K. Porębska
ŚLUBOWANIE - 18.X.2013r.
 
„ Każdy pierwszak dobrze wie jak się patron szkoły zwie. 
MAŁY POWSTANIEC – ja w to wierzę.
Pięknie naszej szkoły strzeże .
Każdy uczeń pragnie szczerze zdobyć jak największą wiedzę.
Zachowywać się wzorowo.
Uroczyście daję słowo”.

W dniu 18 października 2013r. do grona naszych uczniów przyjęliśmy:
Maję Cybulską
Oliwię Cyls
Amelię Drajkowską
Kacpra Lewandowskiego
Marię Pachelską
Michała Pietrzaka
Oliwię Pietrzak
Błażeja Raczyńskiego
Katarzynę Zwierzchowską

Pod kierunkiem wychowawczyni Pani Krystyny Siuty maluchy dały popis swych umiejętności dając dowód, że są godne bycia pierwszakami. Świadkami tego wydarzenia były wielopokoleniowe rodziny i cała społeczność szkolna.
Biegi przełajowe w Radzanowie - 3. X. 2013r.
 
Wszyscy na start. Mimo, że nasza szkoła nie jest liczna, wzięliśmy udział w biegu terenowym zorganizowanym w Radzanowie. Najlepsze wyniki osiągnęli : Wiktoria Wolińska  - miejsce II (kl.O), Katarzyna Skonieczna – miejsce IV (kl.IV), Michał Pietrzak – miejsce V (kl. II), Piotr Podwiązka – miejsce VII (kl. V).

W klasyfikacji zespołowej dziewczęta zajęły IV ,  a chłopcy V miejsce.  

Miłym akcentem było spotkanie z mistrzem olimpijskim Wojciechem Jankowskim (wioślarstwo), który opowiedział dzieciakom o trudach dochodzenia do sukcesu, ale i o smaku zwycięstw będących ukoronowaniem ciężkiego, monotonnego treningu.
Spotkanie z Biskupem Piotrem Liberą - 2. X. 2013r.
 
„Słowa jak kromki chleba”

Bp Piotr Libera

To było piękne, klimatyczne spotkanie. W nastrój wprowadził nas chór szkolny, który na tle pięknej dekoracji zaśpiewał wzruszające, skłaniające do refleksji piosenki religijne. Przesłaniem spotkania były słowa księdza biskupa. „Cechą człowieczeństwa jest umiejętność rozróżniania zła i dobra, mądrości i głupoty, piękna i brzydoty oraz poczucia sprawiedliwości, które nierozerwalnie łączy się ze zdolnością odróżniania prawdy od fałszu…”

Spotkanie zakończyło się wspólnym śpiewem „Barki”, rozmowami księdza biskupa z dzieciakami, wspólnymi zdjęciami. To był miły, wartościowy dzień.
Dzień Chłopaka w naszej szkole
Sprzątanie Świata 2013 
GDY POSPRZĄTAMY – UŚMIECH ZIEMI DAMY.

SEGREGUJEMY – ŚWIAT RATUJEMY.

Sprzątanie Świata w naszej szkole to tradycyjnie dzień warsztatów, zabaw dydaktyczno- ekologicznych oraz sprzątania naszej najbliższej okolicy.

Corocznie zachwyt budzą plakaty i prace plastyczne przygotowane przez uczniów. Haseł mógłby pozazdrościć niejeden specjalista od reklamy. Najważniejsze jednak jest to, że wieloletnia tradycja organizowania tego dnia i nauka przez zabawę przyniesie skutek. Może za kilka lat nasze rowy, lasy, przystanki będą czyste ?

Niezmordowaną koordynatorką tych działań w naszej szkole jest Pani Anna Kolczyńska, której dziękujemy za zorganizowanie tego ważnego dnia.
Rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego 2013/2014  

Minęły wakacje i znów spotkaliśmy się w sali gimnastycznej, aby rozpocząć nowy rok szkolny. Jak zwykle przed nami wiele wyzwań, oczekiwań, ciężkiej pracy, wielkich radości i małych smutków.  Jaki okaże się ten rok? Zobaczymy…..

Dyrektor szkoły:

mgr Agnieszka Domińska

Sekretarz szkoły:

Marta Rogoza
tel/fax: (024) 260 65 18
kom. 500610274
e-mail: spswiecieniec@op.pl

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:


Pon-Pt. : 7.00 – 15.00
* w ostatnim roboczym dniu miesiąca:
     7.00 – 13.00

 

Dane adresowe:

Szkoła Podstawowa im.Małego Powstańca w Święcieńcu

09-472 Słupno

Organ prowadzący:

Gmina Słupno ul. Miszewska 8a

09-472 Słupno

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:

Kuratorium Oświaty w Warszawie

z delegaturą w Płocku

 
 
 
Copyright ©2016 Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu, All Rights Reserved.
 
Liczba odwiedzin: 11243