Egzamin ósmoklasisty - ważne informacje 
 
 
"Kręci Mnie Bezpieczeństwo...przez cały rok szkolny"

W tym roku szkolnym bierzemy udział w kolejnej akcji mającej na celu kształtowanie i propagowanie prawidłowych postaw w zakresie bezpieczeństwa.
Akcja informacyjno-edukacyjna „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” zaprojektowana została przede wszystkim z myślą o uczniach szkół podstawowych. Jest ona elementem kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
"Pomyśl, zanim kupisz"-kampania informacyjna
 
Zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną dostępną na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce Rodzice.
link do filmu 
 Nie ma dzieci - są ludzie...
Janusz Korczak

Konwencja o Prawach Dziecka została uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r. Co warto podkreślić,  inicjatorem tego pomysłu była Polska.
 
Kochane dzieciaki!
 Prawo gwarantuje Wam kontakt z mamą i tatą, bezpieczeństwo, nietykalność cielesną, opiekę lekarza czy bezpłatną edukację. Możecie wypoczywać, pytać i wypowiadać się. Pamiętajcie jednak, że takie same prawa mają Wasze koleżanki, Wasi koledzy i także dorośli – mama, tata czy nauczyciel. Szacunek do ich praw jest najwyższą wartością…….”
 
rzecznik Praw Dziecka
Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci
 
Drodzy RodziceZapraszamy do zapoznanie się z broszurą ,,Chroń dziecko w sieci".
 
Ubezpieczenie dzieci w roku 2017/2018
 
 
Druk zgłoszenia szkody
Zakres ubezpieczenia
Drodzy Rodzice

Działając zgodnie z art. 4a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, szkoły i placówki zapewniające uczniom dostęp do internetu są obowiązane podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające. Ponadto są zobligowane kształcić uczniów w zakresie bezpiecznego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Wychodząc naprzeciw tym zobowiązaniom staramy się kształtować odpowiednie postawy wobec zagrożeń, jakie stawia przed nami współczesny cyfrowy świat.

W naszym kraju wiele gier komputerowych oznaczonych jest wg systemu PEGI (Pan-European Game Information). Jest to ogólnoeuropejski system klasyfikacji gier stworzony przez producentów gier w celu udzielenia rodzicom w Europie pomocy w podejmowaniu świadomych decyzji o zakupie gier komputerowych. Symbole PEGI znajdują się na opakowaniu gry. Wskazują one następujące kategorie wiekowe: 3, 7, 12, 16 i 18 lat, nadane zgodnie z zawartością gry
i poziomem rozwoju młodego użytkownika. Na stronie internetowej www.pegi.info można sprawdzić klasyfikację gry i jej kategorię wiekową.

W systemie PEGI poza klasyfikacją wiekową można znaleźć oznaczenia informujące o potencjalnie szkodliwych treściach występujących w grze, takich jak przemoc, wulgaryzmy czy hazard. Przed zakupem gry warto zapoznać się
z jej klasyfikacją, aby podjąć przemyślaną decyzję.

Poniżej przekazuję informacje zamieszczam dotyczące zachowania bezpieczeństwa w korzystaniu z gier komputerowych[1]:

• Określ zasady dotyczące czasu, jaki twoje dziecko może przeznaczać na gry komputerowe.

• Zadbaj o to, aby dziecko nie grało codziennie, ale też nie rób tradycji
z tej formy spędzania czasu. Jeśli ustalisz, że w waszym domu gra się w określone dni, np. w piątki i niedziele, dziecko przez cały tydzień będzie żyło oczekiwaniem na włączenie komputera.

• Zainteresuj się, w co gra twoje dziecko i czy gra jest dla niego odpowiednia. Porozmawiaj z dzieckiem o grach, z których korzysta, sprawdź, czego może się z nich nauczyć.

• Zanim kupisz swojemu dziecku grę, upewnij się, że jest odpowiednia do jego wieku. Może ci w tym pomóc system oceny gier PEGI.

• Zwróć uwagę, czy w zachowaniu twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od komputera.

• Upewnij się, że twoje dziecko z powodu grania nie zaniedbuje obowiązków domowych i szkolnych.

• Sprawdź, czy gra jest pozbawiona mikropłatności.

• Pamiętaj, że istnieją minigry, które nie wymagają instalacji, a zawierają treści nieodpowiednie dla dzieci.

• Zwróć uwagę na to, czy w grze można kontaktować się z innymi graczami.

Jeśli tak – sprawdź, czy znajomości, jakie zawiera twoje dziecko, są bezpieczne. Kontakt z innymi użytkownikami może być potencjalnym źródłem niebezpiecznych sytuacji i podejmowania ryzykownych zachowań.

Gdzie można uzyskać pomoc ?[2]

W celu uzyskania porad i wskazówek rodzice mogą dzwonić pod nr telefonu 800 100 100, oferujący bezpłatną i anonimową pomoc dla dorosłych (rodziców, nauczycieli, pedagogów). Dzieci i młodzież, którzy potrzebują pomocy, chcą z kimś porozmawiać o swoich problemach mogą dzwonić pod
nr telefonu 800 121212  (Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Rzecznika Praw Dziecka.

Informacje pochodzą z listu Podsekretarza Stanu MEN Macieja Kopcia wystosowanego do dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych.

[1] Wskazówki pochodzą z broszury pt.: „Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie-reagowanie. Gry komputerowe”. Broszura dostępna jest pod adresem: https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania/category/55-profilaktyka-agresji-i-przemocy.
[2] Więcej o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w Internecie: www.dyżurnet.pl, www.ore.edu.pl, www.akademia.nask.pl, www.kursor.edukator.pl, www.saferinternet.pl, www.plikifolder.pl.
„Depresja –porozmawiajmy o niej”

Tematem przewodnim tegorocznych Obchodów Światowego Dnia Zdrowia jest depresja. Każdy z nas może zachorować na depresję, dotyka ludzi w różnym wieku, pochodzących z różnych środowisk, o różnym światopoglądzie i różnym statusie materialnym.

Drodzy Rodzice

Depresja dotyka coraz młodsze dzieci, według najnowszych badań cierpią na nią już dzieci w wieku przedszkolnym. Jak ochronić przed nią nasze dzieci?

Co zrobić, by zapobiec rozwinięciu się zaburzeń depresyjnych u dziecka?: pozwalać mu na zabawę, beztroskę, bez nadmiernego obciążania zajęciami spędzać wspólnie z nim czas (np. wspólne gry, zabawy, wyjazdy, wyjścia do kina) interesować się nim, jego radościami, trudnościami, przeżyciami, smutkami
okazywać troskę i miłość, przytulać podkreślać dziecku, iż jest dla nas ważne (nie tylko poprzez kupowanie zabawek i inne nagrody) i wartościowe doceniać postępy szkolne, chwalić dużo słuchać i rozmawiać z dzieckiem·  Zwłaszcza kiedy w rodzinie często bywają kłótnie lub rodzice zamierzają wziąć rozwód, ważna jest rozmowa z dzieckiem, wyjaśnianie sytuacji (na miarę możliwości jego rozumienia), pozwalanie na okazanie dręczących je emocji i uwolnienie go od poczucia winy za sytuację.

Nie zawsze da się uniknąć sytuacji, w której nastrój naszej pociechy zaczyna się niepokojąco i długotrwale zmieniać. Warto więc wiedzieć, co można zrobić, by pomóc dziecku i zapewnić mu możliwie najlepszą formę opieki i wsparcia, zmniejszając jego cierpienie.

Poradnia psychologiczno - pedagogiczna (psychologiczno - rodzinna)

Kiedy zauważamy, iż coś niedobrego zaczyna się dziać z dzieckiem, można umówić się na konsultację z pedagogiem, czy psychologiem. Zaniepokojony rodzic może porozmawiać sam ze specjalistą i w razie potrzeby zaproponować rozmowę dziecku. Nie każda zmiana zachowania, pogorszenie nastroju czy ataki złości muszą świadczyć o depresji, natomiast w sytuacji wątpliwości warto porozmawiać na ten temat ze specjalistą.
                                                      
Interwencja w szkole i współpraca z nauczycielami

Poinformowanie wychowawcy, bądź nauczycieli o aktualnych trudnościach (i ewentualnym leczeniu) dziecka może przynieść mu ulgę i zmniejszyć oczekiwania aktywności ze strony nauczycieli, komentarzy dotyczących np. jego zachowania, wyników szkolnych. Pewnego rodzaju "taryfa ulgowa" może ułatwić mu powrót do normalnego funkcjonowania. Równocześnie nauczyciel, z którym dziecko spędza w szkole dość dużo czasu może być źródłem cennych informacji dotyczących dziecka (pogarszania się lub poprawy samopoczucia, aktywności).

Terapia rodzinna

Ponieważ dziecko żyje i funkcjonuje jako członek całego systemu rodzinnego, trudności i problemy rodzinne mają duży wpływ na pojawienie się u niego objawów (np. depresji). Stąd też potrzeba leczenia i udziału w jego zdrowieniu całej rodziny. Jest to zwykle dość trudna sytuacja dla rodziców, którzy widzą, iż coś niedobrego dzieje się z ich pociechą, natomiast nie zauważają (nieraz nie chcą zauważać) konieczności ingerowania w ich własne sprawy małżeńskie, partnerskie, czy też zmiany sposobów wychowywania i reagowania. Terapia rodzinna pomaga przyjrzeć się temu, co takiego dzieje się w rodzinie, że dziecko cierpi, zauważyć potencjalnie niekorzystne związki i interakcje pomiędzy członkami, jak również szukać konstruktywnych sposobów zmiany, by cała rodzina, a przede wszystkim dziecko czuło się dobrze.

W ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zajęciach warsztatowych z zakresu wczesnej profilaktyki depresji pod hasłem ,,ABC EMOCJI”.

Bibliografia:
1. Zorraquino J., C. (2002). Depresja u dzieci i młodzieży. Kraków, wyd. ESPE
2. Seligman, M.E.P., Walker, E.F. i Rosenhan, D.L. (2003). Psychopatologia. Poznań, wyd. Zysk i S- ka.
3. Na podstawie wykładu „Zaburzenia dzieci i młodzieży” dr Grzegorza Iniewicza
4. Stukan, J. (2008). Diagnoza ryzyka samobójstwa. Wydanie autorskie. Opole, wyd. Prometeusz.

Źródło: www.psychotekst.pl

Informacje

 
Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – realizatorów unijnego programu Safer Internet.

W 2016 DBI będziemy obchodzić 9 lutego. Wszystkie działania podejmowane w ramach DBI będą realizowane pod hasłem "Lepszy internet zależy od Ciebie!". Podczas obchodów DBI chcemy podkreślić to, że każdy internauta może przyczynić się do tego, że Internet będzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta. Chcemy również zwrócić szczególną uwagę na potencjał sieci, który dzieci mogą wykorzystać zarówno w edukacji, kontaktach z rówieśnikami jak również jako formę twórczej rozrywki.

Źródło: materiały organizatora

http://www.saferinternet.pl/pl/materialy-multimedialne/3334-zostan-znajomym-swojego-dziecka-projekt-edukacyjny-dla-rodzicow

Kampania społeczna ,,Bądź świadomym rodzicem”

Kampania służy uświadomieniu rodzicom, a także dziadkom, opiekunom, wychowawcom oraz wszystkim tym, którzy zawodowo lub po przyjacielsku zajmują się dziećmi, jak wielki wpływ na rozwój psychiczny i fizyczny dziecka ma sposób porozumiewania się z nim, przekazywania mu informacji, poleceń, opisywanie otaczającego go świata.

Źródło: materiały Fundacji Rodzice Przyszłości

www.rodziceprzyszlosci.pl
 
 
 
Informujemy, że w dniu 26 listopada 2015r. odbędzie się zebranie rodzicielskie z wychowawcami klas:
godzina 16.00 - klasa "0"
 
godzina 17.00 - klasy I, II, III, IV, V, VI
 
 
 

 
Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące problematyki przeciwdziałania dopalaczom i innym środkom psychotropowym

W dniu 19 listopada o godz. 10.00 w Gimnazjum nr 5 im. Zygmunta Padlewskiego w Płocku odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla pedagogów, psychologów i nauczycieli z terenu działania Delegatury w Płocku, dotyczące problematyki przeciwdziałania dopalaczom i innym środkom psychotropowym. 

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z materiałami prezentowanymi na spotkaniu.
 
data/files/prezentacje.pdf
 

 
Szanowni Państwo
 
informujemy, że w każdy wtorek, w godzinach 13.00-16.30 dyżur pełni psycholog Pani Sylwia Kwiatkowska.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców.
 

 
 „Wyprawka szkolna 2015”

      W roku szkolnym 2015/2016 o przyznanie dofinansowania mogą się ubiegać rodzice uczniów uczęszczających do klasy trzeciej Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu.

Wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. – „Wyprawka szkolne” można składać w sekretariacie szkoły do 30 września 2015r. (Zarządzenie Nr 2/2015 Dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty w Słupnie z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego Programu „Wyprawka Szkolna”)

Wniosek można pobrać w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły (www.szkolaswiecieniec.pl).
 
data/files/wniosek.pdf
 

12 września 2015r. odbędą się regaty kajakowe w Stanicy "Flis" w Liszynie. 

W programie:
1. Rodzinne wyścigi kajakowe w dwuosobowej obsadzie o Puchar Wójta Gminy Słupno Marcina Zawadki.
2.Rodzinne wyścigi kajakowe w obsadzie jednoosobowej o Puchar Prezesa Wodniaków Gminy Słupno "Flis" Zdzisława Borowskiego.
3.Pływanie turystyczne kajakami i na rowerze wodnym.
4. Biesiada przy ognisku.

ZACHĘCAMY WSZYSTKICH DO AKTYWNEGO UCZESTNICTWA W IMPREZIE.
 

 
Uwaga rodzice!

W dniu 15 września 2015r. o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie rodziców. Ze względu na wagę omawianych spraw prosimy o niezawodne przybycie.
 
Zebranie ogólne odbędzie się w pracowni przyrody (parter - pierwsze drzwi).
 

Obiady

Wpłaty oraz zapisy na obiady prosimy realizować w sekretariacie szkoły.
Cena jednego obiadu – 4,80 zł

Wpłaty za całomiesięczne wyżywienie należy dokonywać do dnia 10-tego  każdego miesiąca.
Zapisów na pojedyncze obiady należy dokonywać z jednodniowym wyprzedzeniem.

Serdecznie zapraszam
Małgorzata Lewandowska 
 
 

data/files/adresy.pdf
data/files/pomoc_socjalna.pdf

Dyrektor szkoły:

mgr Agnieszka Domińska

Sekretarz szkoły:

Marta Rogoza
tel/fax: (024) 260 65 18
kom. 500610274
e-mail: spswiecieniec@op.pl

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:


Pon-Pt. : 7.00 – 15.00
* w ostatnim roboczym dniu miesiąca:
     7.00 – 13.00

 

Dane adresowe:

Szkoła Podstawowa im.Małego Powstańca w Święcieńcu

09-472 Słupno

Organ prowadzący:

Gmina Słupno ul. Miszewska 8a

09-472 Słupno

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:

Kuratorium Oświaty w Warszawie

z delegaturą w Płocku

 
 
 
Copyright ©2016 Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu, All Rights Reserved.
 
Liczba odwiedzin: 11249