Informacje

 
Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – realizatorów unijnego programu Safer Internet.

W 2016 DBI będziemy obchodzić 9 lutego. Wszystkie działania podejmowane w ramach DBI będą realizowane pod hasłem "Lepszy internet zależy od Ciebie!". Podczas obchodów DBI chcemy podkreślić to, że każdy internauta może przyczynić się do tego, że Internet będzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta. Chcemy również zwrócić szczególną uwagę na potencjał sieci, który dzieci mogą wykorzystać zarówno w edukacji, kontaktach z rówieśnikami jak również jako formę twórczej rozrywki.

Źródło: materiały organizatora

http://www.saferinternet.pl/pl/materialy-multimedialne/3334-zostan-znajomym-swojego-dziecka-projekt-edukacyjny-dla-rodzicow

Kampania społeczna ,,Bądź świadomym rodzicem”

Kampania służy uświadomieniu rodzicom, a także dziadkom, opiekunom, wychowawcom oraz wszystkim tym, którzy zawodowo lub po przyjacielsku zajmują się dziećmi, jak wielki wpływ na rozwój psychiczny i fizyczny dziecka ma sposób porozumiewania się z nim, przekazywania mu informacji, poleceń, opisywanie otaczającego go świata.

Źródło: materiały Fundacji Rodzice Przyszłości

www.rodziceprzyszlosci.pl
 
 
 
Informujemy, że w dniu 26 listopada 2015r. odbędzie się zebranie rodzicielskie z wychowawcami klas:
godzina 16.00 - klasa "0"
 
godzina 17.00 - klasy I, II, III, IV, V, VI
 
 
 

 
Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące problematyki przeciwdziałania dopalaczom i innym środkom psychotropowym

W dniu 19 listopada o godz. 10.00 w Gimnazjum nr 5 im. Zygmunta Padlewskiego w Płocku odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla pedagogów, psychologów i nauczycieli z terenu działania Delegatury w Płocku, dotyczące problematyki przeciwdziałania dopalaczom i innym środkom psychotropowym. 

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z materiałami prezentowanymi na spotkaniu.
 
data/files/prezentacje.pdf
 

 
Szanowni Państwo
 
informujemy, że w każdy wtorek, w godzinach 13.00-16.30 dyżur pełni psycholog Pani Sylwia Kwiatkowska.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców.
 

 
 „Wyprawka szkolna 2015”

      W roku szkolnym 2015/2016 o przyznanie dofinansowania mogą się ubiegać rodzice uczniów uczęszczających do klasy trzeciej Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu.

Wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. – „Wyprawka szkolne” można składać w sekretariacie szkoły do 30 września 2015r. (Zarządzenie Nr 2/2015 Dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty w Słupnie z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego Programu „Wyprawka Szkolna”)

Wniosek można pobrać w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły (www.szkolaswiecieniec.pl).
 
data/files/wniosek.pdf
 

12 września 2015r. odbędą się regaty kajakowe w Stanicy "Flis" w Liszynie. 

W programie:
1. Rodzinne wyścigi kajakowe w dwuosobowej obsadzie o Puchar Wójta Gminy Słupno Marcina Zawadki.
2.Rodzinne wyścigi kajakowe w obsadzie jednoosobowej o Puchar Prezesa Wodniaków Gminy Słupno "Flis" Zdzisława Borowskiego.
3.Pływanie turystyczne kajakami i na rowerze wodnym.
4. Biesiada przy ognisku.

ZACHĘCAMY WSZYSTKICH DO AKTYWNEGO UCZESTNICTWA W IMPREZIE.
 

 
Uwaga rodzice!

W dniu 15 września 2015r. o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie rodziców. Ze względu na wagę omawianych spraw prosimy o niezawodne przybycie.
 
Zebranie ogólne odbędzie się w pracowni przyrody (parter - pierwsze drzwi).
 

Obiady

Wpłaty oraz zapisy na obiady prosimy realizować w sekretariacie szkoły.
Cena jednego obiadu – 4,80 zł

Wpłaty za całomiesięczne wyżywienie należy dokonywać do dnia 10-tego  każdego miesiąca.
Zapisów na pojedyncze obiady należy dokonywać z jednodniowym wyprzedzeniem.

Serdecznie zapraszam
Małgorzata Lewandowska 
 
 

data/files/adresy.pdf
data/files/pomoc_socjalna.pdf

Sekretarz szkoły:

Małgorzata Lewandowska
tel/fax: (024) 260 65 18
kom. 500610274
e-mail: spswiecieniec@op.pl

 

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW

Poniedziałek 7.00 – 15.00
Wtorek 7.00 – 13.30
Środa 7.00 – 15.00
Czwartek 7.00 – 14.00
Piątek 7.00 – 15.00

Dane adresowe:

Szkoła Podstawowa im.Małego Powstańca w Święcieńcu 09-472 Słupno

Organ prowadzący:

Gmina Słupno ul. Miszewska 8a 09-472 Słupno

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:

Kuratorium Oświaty w Warszawie z delegaturą w Płocku

 
 
 
Copyright ©2016 Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu, All Rights Reserved.