Składkę na Radę Rodziców, z której sfinansowane zostaną paczki świąteczne dla dzieci, należy wpłacać w sekretariacie szkoły do dnia 30 listopada 2018r. w kwocie:
35 zł na pierwsze dziecko
25 zł na drugie dziecko
10 zł na trzecie dziecko
 
Wpłat dokonujemy do 30-go listopada 2018r. w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto Rady Rodziców:
Bank Spółdzielczy Mazowsze
nr.konta 09 9042 0003 0000 1948 2000 0010 
w tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Rada rodziców

 
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu
w roku szkolnym 2018/2019

Przewodnicząca Rady Rodziców: Pani Urbańska Bożena
Skarbnik: Pani Pietrzak Justyna
Sekretarz: Pani Górna Joanna
 
 

Dyrektor szkoły:

mgr Agnieszka Domińska

Sekretarz szkoły:

Marta Rogoza
tel/fax: (024) 260 65 18
kom. 500610274
e-mail: spswiecieniec@op.pl

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:


Pon-Pt. : 7.00 – 15.00
* w ostatnim roboczym dniu miesiąca:
     7.00 – 13.00

 

Dane adresowe:

Szkoła Podstawowa im.Małego Powstańca w Święcieńcu

09-472 Słupno

Organ prowadzący:

Gmina Słupno ul. Miszewska 8a

09-472 Słupno

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:

Kuratorium Oświaty w Warszawie

z delegaturą w Płocku

 
 
 
Copyright ©2016 Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu, All Rights Reserved.
 
Liczba odwiedzin: 11220