Kalendarium

 
Kalendarz roku szkolnego 2018/2019
Kliknij aby zobaczyć ...
 
 
 
Zarządzenie Nr 11/2018
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu
z dnia 5 września 2018 r.
 
w sprawie: ustalenia dni wolnych od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2018/2019
 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1603)
 
Zarządzam, co następuje:
 
§1
Ustalam następujące dni wolne od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2018/2019:
 
·         2 listopada 2018 r.
·         2 stycznia 2019 r.
·         15,16,17 kwietnia 2019 r.
·         2 maja 2019 r.
·         31 maja 2019 r.
·         19 czerwca 2019r.
 
 
 
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 

Dyrektor szkoły:

mgr Agnieszka Domińska

Sekretarz szkoły:

Marta Rogoza
tel/fax: (024) 260 65 18
kom. 500610274
e-mail: spswiecieniec@op.pl

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:


Pon-Pt. : 7.00 – 15.00
* w ostatnim roboczym dniu miesiąca:
     7.00 – 13.00

 

Dane adresowe:

Szkoła Podstawowa im.Małego Powstańca w Święcieńcu

09-472 Słupno

Organ prowadzący:

Gmina Słupno ul. Miszewska 8a

09-472 Słupno

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:

Kuratorium Oświaty w Warszawie

z delegaturą w Płocku

 
 
 
Copyright ©2016 Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu, All Rights Reserved.
 
Liczba odwiedzin: 11258