Nasz patron

Od 1 września 1999r. szkoła mieści się w nowym budynku. Od tego czasu naszym marzeniem było nadanie jej imienia.

Po zebraniu wniosków i propozycji dzieci, rodziców i nauczycieli, społeczność  szkolna przyjęła wniosek dyrektora szkoły o nadanie jej imienia Małego Powstańca.

Jego symbolem jest  Pomnik Małego Powstańca. Stojący na tle warszawskich murów mały chłopiec w zbyt dużym hełmie, ogromnych butach, z biało – czerwoną opaską i karabinem w dziecięcych rączkach, to przede wszystkim symbol dzieci, które z wielkim poświęceniem walczyły w obronie Ojczyzny, nierzadko składając swe młode życie.

W czasie największego zrywu patriotycznego XX wiecznej Europy, jakim było Powstanie Warszawskie 1944 roku, dzieci odznaczały się ogromnym bohaterstwem. Były łącznikami powstańczej prasy, kurierami, nosiły amunicję,  czyściły broń. To właśnie upamiętnia warszawski pomnik.

Mały Powstaniec nie ma imienia ani nazwiska, jest raczej uosobieniem idei i patriotyzmu. Jednakże symbol ten kryje prawdziwe historie, historie życia i poświęcenia dla ojczyzny.

Jesteśmy przekonani, że przyszłość młodego pokolenia nowoczesnych Europejczyków należy budować na fundamencie szacunku dla własnej historii, dla minionych pokoleń.

Podtrzymywanie tych więzi jest bardzo ważne, zwłaszcza w czasach szerzącego się kosmopolityzmu i braku wzorców osobowych. Istotne jest aby młodzi ludzie wiedzieli, że ich rówieśnicy z 1944 roku mieli takie same jak oni marzenia, pragnienia, ale w chwili zagrożenia wolności ojczyzny nie zastanawiali się długo. Zrobili to dla nas, abyśmy mogli żyć w wolnym kraju.

Dlatego o ich bohaterstwie nie wolno nam zapomnieć. Pamięć jest naszym obowiązkiem

 Zdjęcia pochodzą z uroczystości nadania imienia szkole w dniu 17 czerwca 2011r. 

Dyrektor szkoły:

mgr Agnieszka Domińska

Sekretarz szkoły:

Marta Rogoza
tel/fax: (024) 260 65 18
kom. 500610274
e-mail: spswiecieniec@op.pl

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:


Pon-Pt. : 7.00 – 15.00
* w ostatnim roboczym dniu miesiąca:
     7.00 – 13.00

 

Dane adresowe:

Szkoła Podstawowa im.Małego Powstańca w Święcieńcu

09-472 Słupno

Organ prowadzący:

Gmina Słupno ul. Miszewska 8a

09-472 Słupno

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:

Kuratorium Oświaty w Warszawie

z delegaturą w Płocku

 
 
 
Copyright ©2016 Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu, All Rights Reserved.
 
Liczba odwiedzin: 11257