Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Święcieńcu
w roku szkolnym 2018/2019

 
1.Agnieszka Domińska - dyrektor szkoły –nauczyciel języka angielskiego
2.Renata Adamkiewicz – nauczyciel  języka polskiego
3. Aneta Antoszek   –nauczyciel matematyki
4.Urszula Różańska – nauczyciel języka niemieckiego
5.Anna Kaźmierczak – nauczyciel katechezy,  bibliotekarka
6.Jarosław Targaszewski – nauczyciel wychowania fizycznego, świetlica
7.Katarzyna Lewandowska - nauczyciel fizyki
8.Tomasz Siekierski – nauczyciel informatyki, techniki, edb, świetlica
9.Marzena Woźniak-Trojanowska – nauczyciel języka angielskiego
10.Katarzyna Porębska – nauczyciel klasy III
11.Elżbieta Chicheł – nauczyciel klasy II
12.Elżbieta Maliszewska – nauczyciel klasy I
13.Milena Lewandowska – nauczyciel przyrody, logopedia, pedagog szkolny 
14.Iwona Zalewska - nauczyciel plastyki
15. Przemysław Szelągowski - nauczyciel historii
16. Marta Piechowska - nauczyciel chemii, biologii
17. Eliza Rokicka - nauczyciel języka polskiego
18. Kamil Jakubowski - nauczyciel geografii
19. Marzena Łukaszewska - nauczyciel muzyki, chór 
 

Dyrektor szkoły:

mgr Agnieszka Domińska

Sekretarz szkoły:

Marta Rogoza
tel/fax: (024) 260 65 18
kom. 500610274
e-mail: spswiecieniec@op.pl

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:


Pon-Pt. : 7.00 – 15.00
* w ostatnim roboczym dniu miesiąca:
     7.00 – 13.00

 

Dane adresowe:

Szkoła Podstawowa im.Małego Powstańca w Święcieńcu

09-472 Słupno

Organ prowadzący:

Gmina Słupno ul. Miszewska 8a

09-472 Słupno

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:

Kuratorium Oświaty w Warszawie

z delegaturą w Płocku

 
 
 
Copyright ©2016 Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu, All Rights Reserved.
 
Liczba odwiedzin: 11231