Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Święcieńcu
w roku szkolnym 2016/2017

 
1.Izabela Tomaszewska -  dyrektor szkoły –nauczyciel wychowania fizycznego
2.Renata Adamkiewicz – nauczyciel  języka polskiego
3. Aneta Antoszek   –nauczyciel matematyki
4.Anna Kolczyńska – nauczyciel przyrody, opiekun kółka ekologicznego
5.Anna Kaźmierczak – nauczyciel katechezy,  bibliotekarka
6.Agnieszka Domińska – nauczyciel języka angielskiego
7.Tomasz Zalewski – nauczyciel muzyki, opiekun  chóru
8.Tomasz Siekierski – nauczyciel informatyki, opiekun kółka informatycznego
9.Hubert Krawiec – nauczyciel wychowania fizycznego, opiekun SKS
10.Katarzyna Porębska – nauczyciel klasy I
11.Irena Goćkowska – nauczyciel klasy II
12.Elżbieta Maliszewska – nauczyciel klasy III
13.Milena Lewandowska – logopedia, pedagog szkolny
14. Iwona Zalewska - nauczyciel plastyki
15. Monika Cierpikowska - nauczyciel historii

Sekretarz szkoły:

Marta Rogoza
tel/fax: (024) 260 65 18
kom. 500610274
e-mail: spswiecieniec@op.pl

 

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW

Poniedziałek 7.00 – 15.00
Wtorek 7.00 – 13.30
Środa 7.00 – 15.00
Czwartek 7.00 – 14.00
Piątek 7.00 – 15.00

Dane adresowe:

Szkoła Podstawowa im.Małego Powstańca w Święcieńcu 09-472 Słupno

Organ prowadzący:

Gmina Słupno ul. Miszewska 8a 09-472 Słupno

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:

Kuratorium Oświaty w Warszawie z delegaturą w Płocku

 
 
 
Copyright ©2016 Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu, All Rights Reserved.