Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Święcieńcu
w roku szkolnym 2017/2018

 
1.Agnieszka Domińska - dyrektor szkoły –nauczyciel języka angielskiego
2.Renata Adamkiewicz – nauczyciel  języka polskiego
3. Aneta Antoszek   –nauczyciel matematyki
4.Urszula Różańska – nauczyciel języka niemieckiego
5.Anna Kaźmierczak – nauczyciel katechezy,  bibliotekarka
6.Izabela Tomaszewska – nauczyciel wychowania fizycznego, świetlica
7.Katarzyna Lewandowska - nauczyciel fizyki
8.Tomasz Siekierski – nauczyciel informatyki, świetlica
9.Ilona Konefał-Elgebaly – nauczyciel języka angielskiego
10.Katarzyna Porębska – nauczyciel klasy II
11.Elżbieta Chicheł – nauczyciel klasy I
12.Elżbieta Maliszewska – nauczyciel klasy III
13.Milena Lewandowska – nauczyciel przyrody, logopedia, pedagog szkolny
14.Iwona Zalewska - nauczyciel plastyki, muzyki
15.Monika Cierpikowska - nauczyciel historii
16.Aleksandra Żaczek - nauczyciel chemii
17.Monika Protas - nauczyciel biologii
 

pDyrektor szkoły:

mgr Agnieszka Domińska

 

Sekretarz szkoły:

Marta Rogoza
tel/fax: (024) 260 65 18
kom. 500610274
e-mail: spswiecieniec@op.pl

 

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW

Poniedziałek 7.00 – 15.00
Wtorek 7.00 – 13.30
Środa 7.00 – 15.00
Czwartek 7.00 – 14.00
Piątek 7.00 – 15.00

Dane adresowe:

Szkoła Podstawowa im.Małego Powstańca w Święcieńcu

09-472 Słupno

Organ prowadzący:

Gmina Słupno ul. Miszewska 8a

09-472 Słupno

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:

Kuratorium Oświaty w Warszawie

z delegaturą w Płocku

 
 
 
Copyright ©2016 Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu, All Rights Reserved.