Dla rodziców

 
Informacja dla rodziców:
 
Zgodnie z nowymi przepisami:
·        1 września 2014r.pozostaje datą wprowadzenia obowiązku szkolnego dla sześciolatków,
·        w roku szkolnym 2014/2015 do pierwszej klasy pójdą dzieci urodzone  w 2007r.(siedmiolatki) oraz urodzone od 1 stycznia do końca czerwca 2008r. (sześciolatki). Natomiast dzieci urodzone w drugiej połowie 2008r. będą mogły rozpocząć naukę na wniosek rodziców,
·        w roku szkolnym 2015/2016 obowiązek szkolny obejmie dzieci urodzone w 2009r.(wszystkie sześciolatki) oraz urodzone w 2008roku, które jeszcze nie podjęły nauki w szkole (siedmiolatki).

W latach 2014/2015 i 2015/2016 uczniowie do pierwszej klasy będą przyjmowani według roku i miesiąca urodzenia, poczynając od najmłodszych. Rozwiązanie  takie pozwoli na grupowanie w poszczególnych oddziałach klasowych uczniów w zbliżonym wieku.

Na podstawie pisma Ministerstwa Edukacji z dnia 18 października 2013r.

Dyrektor szkoły:

mgr Agnieszka Domińska

 

Sekretarz szkoły:

Marta Rogoza
tel/fax: (024) 260 65 18
kom. 500610274
e-mail: spswiecieniec@op.pl

 

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW

Poniedziałek 7.00 – 15.00
Wtorek 7.00 – 13.30
Środa 7.00 – 15.00
Czwartek 7.00 – 14.00
Piątek 7.00 – 15.00

Dane adresowe:

Szkoła Podstawowa im.Małego Powstańca w Święcieńcu

09-472 Słupno

Organ prowadzący:

Gmina Słupno ul. Miszewska 8a

09-472 Słupno

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:

Kuratorium Oświaty w Warszawie

z delegaturą w Płocku

 
 
 
Copyright ©2016 Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu, All Rights Reserved.