Zajęcia dodatkowe

 
 
 
Mali odkrywcy - Katarzyna Porębska
 
 
 
Zajęcia Kreatywne - Anna Kaźmierczak
 
 
 
Gimnastyka Korekcyjna - Elżbieta Maliszewska
 
 
 
SKS - Jarosław Targaszewski
 
 
 
Koło matematyczne - Elżbieta Chicheł
 
 
 
Koło języka angielskiego - Marzena Woźniak-Trojanowska
 
 
Chór szkolny - Marzena Łukaszewska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dyrektor szkoły:

mgr Agnieszka Domińska

 

Sekretarz szkoły:

Marta Rogoza
tel/fax: (024) 260 65 18
kom. 500610274
e-mail: spswiecieniec@op.pl

 

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW

Poniedziałek 7.00 – 15.00
Wtorek 7.00 – 13.30
Środa 7.00 – 15.00
Czwartek 7.00 – 14.00
Piątek 7.00 – 15.00

Dane adresowe:

Szkoła Podstawowa im.Małego Powstańca w Święcieńcu

09-472 Słupno

Organ prowadzący:

Gmina Słupno ul. Miszewska 8a

09-472 Słupno

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:

Kuratorium Oświaty w Warszawie

z delegaturą w Płocku

 
 
 
Copyright ©2016 Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 5728