Czcionka

Przycisk pomniejszania liter Przycisk powiększania liter

Kontrast

Nowoczesna
szkoła

Z myślą o dzieciach

Więcej

Nauka online

Podstawowe informacje
o zdalnym nauczaniu
w naszej szkole.

Więcej

Zakończenie roku szkolnego 2020/21

25.06.2021

Szanowni Państwo!

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły
sekretariat pracuje w godzinach 7:30-14:30
jednak w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt osobistych w szkole do niezbędnego minimum.
Większość spraw rozpatrzymy i zrealizujemy podczas: rozmowy telefonicznej, za pomocą poczty e-mail lub dziennika elektronicznego.
Dziękujemy za zrozumienie i stosowanie się do naszej prośby.

Copyright 2021. Wszystkie prawa zastrzeżone przez
Szkoła Podstawowa
im. Małego Powstańca w Święcieńcu