Czcionka

Przycisk pomniejszania liter Przycisk powiększania liter

Kontrast

Dokumenty
szkolne

Pliki do pobrania

Statut Szkoły Pobierz
Regulamin funkcjonowania szkoły 01.09.2021 Pobierz
Wykaz programów nauczania w roku szkolnym 2021/22 Pobierz
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy Pobierz
Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny 2022 Pobierz
Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny harmonogram 2022 Pobierz
Regulamin usługi mLegitymacja Pobierz
Regulamin Uzyskania Karty Rowerowej Pobierz
Regulamin wycieczek szkolnych Pobierz
Procedura wydawania legitymacji szkolnych oraz duplikatów legitymacji szkolnych, kart rowerowych i świadectw szkolnych Pobierz
Regulamin wynajmu sali gimnastycznej oraz innych pomieszczeń Pobierz
Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego Pobierz
Procedura ws postępowania w przypadku wystąpienia wszawicy Pobierz
Szanowni Państwo!

Sekretariat pracuje w godzinach 7:00-15:00
jednak w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt osobistych w szkole do niezbędnego minimum.
Większość spraw rozpatrzymy i zrealizujemy podczas: rozmowy telefonicznej, za pomocą poczty e-mail lub dziennika elektronicznego.
Dziękujemy za zrozumienie i stosowanie się do naszej prośby.

Baner programu
Copyright 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone przez
Szkoła Podstawowa
im. Małego Powstańca w Święcieńcu