Czcionka

Przycisk pomniejszania liter Przycisk powiększania liter

Kontrast

Kalendarz szkolny 2019/20

Rozpoczęcie roku szkolnego

Zimowa przerwa świąteczna

Dni wolne od zajęć

Zakończenie I semestru

Ferie zimowe

Wiosenna przerwa świąteczna

Dzień wolny od zajęć

Dzień wolny od zajęć

Dzień wolny od zajęć

Zakończenie roku szkolnego

Szanowni Państwo!

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły
sekretariat pracuje w godzinach 7:00-15:00
jednak w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt osobistych w szkole do niezbędnego minimum.
Większość spraw rozpatrzymy i zrealizujemy podczas: rozmowy telefonicznej, za pomocą poczty e-mail lub dziennika elektronicznego.
Dziękujemy za zrozumienie i stosowanie się do naszej prośby.