Czcionka

Przycisk pomniejszania liter Przycisk powiększania liter

Kontrast

Kalendarz szkolny 2020/21

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dzień wolny od zajęć

Dzień wolny od zajęć

Zimowa przerwa świąteczna

Ferie zimowe

Wiosenna przerwa świateczna

Egzamin ośmioklasisty

25 maja 2021r. 9:00 - język polski

26 maja 2021r. 9:00 - matematyka

27 maja 2021r. 9:00 - język obcy nowożytny

Dzień wolny od zajęć

 

 

 

Dzień wolny od zajęć

Dzień wolny od zajęć

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Egzamin ośmioklasisty

25-27.05.2021

Szanowni Państwo!

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły
sekretariat pracuje w godzinach 7:00-15:00
jednak w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt osobistych w szkole do niezbędnego minimum.
Większość spraw rozpatrzymy i zrealizujemy podczas: rozmowy telefonicznej, za pomocą poczty e-mail lub dziennika elektronicznego.
Dziękujemy za zrozumienie i stosowanie się do naszej prośby.