Czcionka

Przycisk pomniejszania liter Przycisk powiększania liter

Kontrast

Kalendarz szkolny 2021/22

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

zimowa przerwa świąteczna

dzień wolny od zajęć edukacyjnych

ferie zimowe

wiosenna przerwa świąteczna

dzień wolny od zajęć edukacyjnych

egzamin ósmoklasisty

dzień wolny od zajęć edukacyjnych

dzień wolny od zajęć edukacyjnych

dzień wolny od zajęć edukacyjnych

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Wiosenna przerwa świąteczna

06-11.04.2023

Szanowni Państwo!

Sekretariat pracuje w godzinach 7:00-15:00
jednak w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt osobistych w szkole do niezbędnego minimum.
Większość spraw rozpatrzymy i zrealizujemy podczas: rozmowy telefonicznej, za pomocą poczty e-mail lub dziennika elektronicznego.
Dziękujemy za zrozumienie i stosowanie się do naszej prośby.