Czcionka

Przycisk pomniejszania liter Przycisk powiększania liter

Kontrast

Zdjęcie z imprezy Ustrzec dziecko-alkohol, narkotyk

Ustrzec dziecko-alkohol, narkotyk

17 września 2019 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie profilaktyczne dla rodziców i nauczycieli pt. Ustrzec dziecko-alkohol, narkotyki. Pracownik Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień przedstawił zebranym informacje na temat sytuacji związanej z zażywaniem środków psychoaktywnych w Polsce, poinformował o czynnikach ryzyka, czyli zadał pytania - dlaczego, po co młodzi ludzie piją, palą, biorą?. W trakcie spotkania zapoznał rodziców z pierwszymi, niepokojącymi objawami zażywania środków psychoaktywnych. Środki na szkolenie przekazała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupnie.

Copyright 2021. Wszystkie prawa zastrzeżone przez
Szkoła Podstawowa
im. Małego Powstańca w Święcieńcu