Czcionka

Przycisk pomniejszania liter Przycisk powiększania liter

Kontrast

Oczywiście, że pamiętamy i „o wolności śpiewamy”

Oczywiście, że pamiętamy i „o wolności śpiewamy”

Copyright 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone przez
Szkoła Podstawowa
im. Małego Powstańca w Święcieńcu