Czcionka

Przycisk pomniejszania liter Przycisk powiększania liter

Kontrast

Lekcja biologii

Lekcja biologii

Lekcja biologii

Podczas dzisiejszej lekcji biologii uczniowie wykonywali sekcję serca i wątroby, zdobywali praktyczną wiedzę z zakresu anatomii pracując na prawdziwych narządach. Zajęcia rozbudziły zainteresowanie budową anatomiczną kręgowców oraz stały się praktyczną lekcją biologii, która na długo pozostanie w pamięci uczniów.

Copyright 2021. Wszystkie prawa zastrzeżone przez
Szkoła Podstawowa
im. Małego Powstańca w Święcieńcu