Czcionka

Przycisk pomniejszania liter Przycisk powiększania liter

Kontrast

Dzień bezpiecznego internetu

Dzień bezpiecznego internetu

Dzień bezpiecznego internetu

Jak co roku w naszej szkole obchodziliśmy DBI. Dziś wyglądało to jednak troszeczkę inaczej. W pracowni komputerowej na warsztatach spotkali się najstarsi i najmłodsi uczniowie . Najpierw nauczyciele przedstawili dzieciom zagadnienia związane z bezpiecznym korzystaniem z Internetu, omówiono zagrożenia płynące z sieci . Nie pominięto także zalet, jakie posiada dostęp do „globalnej kopalni informacji”. Podsumowaniem zajęć była dyskusja w języku angielskim na temat zalet i wad korzystania z Internetu.

Copyright 2021. Wszystkie prawa zastrzeżone przez
Szkoła Podstawowa
im. Małego Powstańca w Święcieńcu