Czcionka

Przycisk pomniejszania liter Przycisk powiększania liter

Kontrast

Kształcenie na odległość w szkołach przedłużone do 26 kwietnia br.

Kształcenie na odległość w szkołach przedłużone do 26 kwietnia br.

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 kwietnia br.

Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym dziś, 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Szczegóły https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-przedluzone-do-26-kwietnia

Copyright 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone przez
Szkoła Podstawowa
im. Małego Powstańca w Święcieńcu