Czcionka

Przycisk pomniejszania liter Przycisk powiększania liter

Kontrast

Kształcenie na odległość w szkołach przedłużone do 24 maja br.

Kształcenie na odległość w szkołach przedłużone do 24 maja br.

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br.

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. Dziś, 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia.

Szczegóły https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-do-24-maja

Copyright 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone przez
Szkoła Podstawowa
im. Małego Powstańca w Święcieńcu