Czcionka

Przycisk pomniejszania liter Przycisk powiększania liter

Kontrast

Warsztaty profilaktyczne

Warsztaty profilaktyczne

Warsztaty profilaktyczne

Dzięki współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nasi uczniowie uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych prowadzonych przez specjalistę z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień.

Szczególnie istotne znaczenie miało przekazanie ważnych informacji na temat zachowań asertywnych i korzyści płynących z ich stosowania w codziennym życiu. Mamy nadzieję, że warsztaty spełniły oczekiwania naszych uczniów i przyczynią się do podejmowania przez nich rozsądnych i przemyślanych decyzji w przyszłości.

Copyright 2021. Wszystkie prawa zastrzeżone przez
Szkoła Podstawowa
im. Małego Powstańca w Święcieńcu