Czcionka

Przycisk pomniejszania liter Przycisk powiększania liter

Kontrast

Happy Thanksgiving

Happy Thanksgiving

Happy Thanksgiving

Thanksgiving w Chicago,
Dzisiaj uczniowie klasy VI wzięli udział w kolacji dziękczynnej oraz wcielili się w mieszkańców miasta Chicago.
Cześć z nich to prawi obywatele, niestety nie wszyscy, kilkoro z nich to członkowie mafii.
Tym samym ćwiczyliśmy konstrukcję czasu Past Continuous.
Ciekawy sposób nauki przez zabawę.

Copyright 2021. Wszystkie prawa zastrzeżone przez
Szkoła Podstawowa
im. Małego Powstańca w Święcieńcu