Czcionka

Przycisk pomniejszania liter Przycisk powiększania liter

Kontrast

Rada
Rodziców

Rada Rodziców 2021/22

Wioletta Pietrzak-Kopećz

Wioletta Pietrzak-Kopeć

Przewodnicząca Rady Rodziców

Jolanta Brzozowskaz

Jolanta Brzozowska

Skarbnik Rady Rodziców

Roman Lisieckiz

Roman Lisiecki

Protokolant Rady Rodziców

Składka na Radę Rodziców 2021/22

Rada Rodziców ustalila także wysokosć dobrowolnych składek na komitet rodzicielski w roku szkolnym 2021-2022r. w następującej wysokości.

45

pierwsze dziecko

35

drugie dziecko

15

trzecie dziecko

Wpłat dokonujemy do 30-go listopada 2021r. do sekretariatu szkoły

Bank Spółdzielczy Mazowsze

nr.konta 09 9042 0003 0000 1948 2000 0010

w tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Szanowni Państwo!

Sekretariat pracuje w godzinach 7:30-14:30
jednak w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt osobistych w szkole do niezbędnego minimum.
Większość spraw rozpatrzymy i zrealizujemy podczas: rozmowy telefonicznej, za pomocą poczty e-mail lub dziennika elektronicznego.
Dziękujemy za zrozumienie i stosowanie się do naszej prośby.

Baner programu Funduszy Unii Europejskiej
Copyright 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone przez
Szkoła Podstawowa
im. Małego Powstańca w Święcieńcu