Czcionka

Przycisk pomniejszania liter Przycisk powiększania liter

Kontrast

Rada
Rodziców

Na zebraniu Rady Rodziców w dniu 30.09.2019r. zostało powołane nowe prezydium w skład, którego wchodzą:

Rada Rodziców 2019/20

Bożena Urbańskaz

Bożena Urbańska

Przewodnicząca Rady Rodziców

Justyna Pietrzakz

Justyna Pietrzak

Skarbnik

Joanna Górnaz

Joanna Górna

Sekretarz

Składka na Radę Rodziców 2019/20

Rada Rodziców ustalila także wysokosć dobrowolnych składek na komitet rodzicielski w roku szkolnym 2019-2020r. w następującej wysokości.

40

pierwsze dziecko

30

drugie dziecko

10

trzecie dziecko

Wpłat dokonujemy do 30-go listopada 2019r.do sekretariatu szkoły

Bank Spółdzielczy Mazowsze

nr.konta 09 9042 0003 0000 1948 2000 0010

w tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Godziny przyjmowania interesantów
Pon-Pt 7:00-15:00*

*w ostatnim roboczym dniu miesiąca 7:00-13:00

Copyright 2019. Wszystkie prawa zastrzeżone przez
Szkoła Podstawowa
im. Małego Powstańca w Święcieńcu