Czcionka

Przycisk pomniejszania liter Przycisk powiększania liter

Kontrast

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22

Po przerwie wakacyjnej, zgromadzonych uczniów, rodziców i nauczycieli, ciepłymi słowami, powitała Pani dyrektor, Agnieszka Domińska. Powitała także Wójta Gminy Słupno, Pana Marcina Zawadkę i Radnego Gminy Słupno, Pana Piotra Węglińskiego. Pan Wójt docenił pracę naszych uzdolnionych uczniów i przyznał im stypendia. Nagrodzeni uczniowie to : Bartosiak Amelia, Cybulska Iga, Turkowska Julia, Grzybowska Julia, Kopeć Seweryn, Kruk Dominik, Cyls Adam i Siekierska Wiktoria. Pani dyrektor przedstawiła najważniejsze informacje dotyczące organizacji nowego roku szkolnego oraz złożyła gratulacje Pani Marzenie Woźniak- Trojanowskiej z tytułu uzyskania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego. Następnie odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klasy pierwszej. Pierwszoklasiści z wielkim przejęciem brali udział w całej uroczystości. Złożyli ślubowanie na Sztandar Szkoły. Ślubowali m.in. strzec honoru i dobrego imienia naszej szkoły, uczciwą nauką i pracą służyć prawdzie, sprawiedliwości i pokojowi, wyrabiać w sobie silną wolę i koleżeństwo, uczynność, odwagę i prawdomówność. Po uroczystym ślubowaniu Pani dyrektor dokonała pasowania każdego ucznia symbolicznym ołówkiem. Na pamiątkę ślubowania , dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki ufundowane przez Radę Rodziców, której bardzo dziękujemy. Od tego momentu, dzieci stały się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły.

Baner programu
Copyright 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone przez
Szkoła Podstawowa
im. Małego Powstańca w Święcieńcu