Czcionka

Przycisk pomniejszania liter Przycisk powiększania liter

Kontrast

„Poznaj Polskę”

„Poznaj Polskę”

„Poznaj Polskę” – nowe przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki ustanowione

W piątek, 27 sierpnia minister Przemysław Czarnek podpisał komunikat o ustanowieniu nowego przedsięwzięcia edukacyjnego „Poznaj Polskę”. W ramach tego projektu szkoły otrzymają środki na dofinansowanie wyjazdów do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury czy instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Nabór wniosków rusza 6 września. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach programu „Polski Ład”. Dodatkowo szef MEiN skierował list do dyrektorów szkół i nauczycieli, w którym zachęcił do uczestnictwa w programie.

„Poznaj Polskę” – szczegóły przedsięwzięcia

Celem przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” jest wsparcie nauczycieli oraz wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. Program to sposób na poznanie naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz popularyzację osiągnięć polskiej nauki. Na finansowanie przedsięwzięcia w 2021 r. przewidziana jest łączna kwota 15 mln zł. Wsparcie będzie mogło być przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdu, biletów wstępu, przewodnika, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia uczestników wyjazdu.

Szczegóły na stronie:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske--nowe-przedsiewziecie-ministra-edukacji-i-nauki-ustanowione

Plakat rogramu Poznaj Polskę

Baner programu
Copyright 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone przez
Szkoła Podstawowa
im. Małego Powstańca w Święcieńcu