Czcionka

Przycisk pomniejszania liter Przycisk powiększania liter

Kontrast

Obiady
 

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz ograniczeniu wizyt osobistych w szkole do niezbędnego minimum, uprzejmie informuję iż wpłaty za obiady przyjmowane są na konto bankowe.

Numer konta:
62 9011 0005 0002 2347 2000 0010
Nazwa odbiorcy:
Szkoła Podstawowa im. abp. A.J. Nowowiejskiego w Słupnie, ul. Kościelna 16, 09-472 Słupno.

W tytule proszę o podanie imienia i nazwiska dziecka oraz okres za jaki dokonywana jest wpłata z dopiskiem opłata za obiady.
Koszt jednego obiadu to 8 zł

Opłaty należy dokonywać w nieprzekraczalnym terminie do 15 dnia następnego miesiąca. Opłata będzie naliczona za faktyczną ilość zjedzonych obiadów w miesiącu poprzednim.

Pliki do pobrania

Jadłospis 27.11-01.12.2023 Pobierz

Szanowni Państwo!

Sekretariat pracuje w godzinach 7:00-15:00
jednak w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt osobistych w szkole do niezbędnego minimum.
Większość spraw rozpatrzymy i zrealizujemy podczas: rozmowy telefonicznej, za pomocą poczty e-mail lub dziennika elektronicznego.
Dziękujemy za zrozumienie i stosowanie się do naszej prośby.

Baner programu
Copyright 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone przez
Szkoła Podstawowa
im. Małego Powstańca w Święcieńcu