Czcionka

Przycisk pomniejszania liter Przycisk powiększania liter

Kontrast

Co robimy
po szkole ?

Zapraszamy do uczestniczenia
w zajęciach pozalekcyjnych

Biblioteka szkolna

Lektury, opwowieści, wiersze, fraszki czekają na odkrycie. Zapraszamy !!!

Biblioteka
Świetlica

Świetlica

Zapraszamy wszystkie dzieci do świetlicy szkolnej przed i po zakończeniu zajęć.

Chór

Lubisz śpiewać, występować przed publicznością ??
Gwiazdy estrady też tak zaczynały ;)
zapraszamy do naszego zespołu.

Creative Agency
Basen

Basen

Zajęcia na basenie są dla wielu uczniów naszej szkoły ważnym uzupełnieniem zajęć z wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej. Nauka pływania przynosi wiele radości i pozytywnych emocji, a samodzielne pływanie daje dziecku satysfakcję ze zdobycia nowej, trudnej do opanowania umiejętności.

Gimnastyka korekcyjna

Jednym z warunków normalnego rozwoju i zdrowia człowieka jest sprawa jego prawidłowej postawy ciała. Ważnym zadaniem szkoły jest więc dbałość o poprawną sylwetkę dziecka. Wszelkie oddziaływania zapobiegawcze, wyrównujące i kompensujące są integralną częścią pracy naszej szkoły. Do działań w zakresie profilaktyki wad postawy należy gimnastyka korekcyjna, której celem jest korygowanie wad postawy uczniów, wyrabianie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała, rozwijanie sprawności ruchowej dziecka oraz kształtowanie nawyku zdrowego trybu życia.

Gimnastyka korekcyjna
Szanowni Państwo!

Sekretariat pracuje w godzinach 7:00-15:00
jednak w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt osobistych w szkole do niezbędnego minimum.
Większość spraw rozpatrzymy i zrealizujemy podczas: rozmowy telefonicznej, za pomocą poczty e-mail lub dziennika elektronicznego.
Dziękujemy za zrozumienie i stosowanie się do naszej prośby.

Baner programu
Copyright 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone przez
Szkoła Podstawowa
im. Małego Powstańca w Święcieńcu