Czcionka

Przycisk pomniejszania liter Przycisk powiększania liter

Kontrast

Rada
Rodziców

Rada Rodziców 2023/24

Składka na Radę Rodziców 2022/23

Rada Rodziców ustalila także wysokosć dobrowolnych składek na komitet rodzicielski w roku szkolnym 2022-2023r. w następującej wysokości.

50

pierwsze dziecko

40

drugie dziecko

25

trzecie dziecko

Wpłat dokonujemy do 15-go listopada bieżącego roku do sekretariatu szkoły
lub przelewem na podany poniżej numer konta bankowego.

Bank Spółdzielczy Mazowsze

nr.konta 09 9042 0003 0000 1948 2000 0010

w tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Szanowni Państwo!

Sekretariat pracuje w godzinach 7:00-15:00
jednak w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt osobistych w szkole do niezbędnego minimum.
Większość spraw rozpatrzymy i zrealizujemy podczas: rozmowy telefonicznej, za pomocą poczty e-mail lub dziennika elektronicznego.
Dziękujemy za zrozumienie i stosowanie się do naszej prośby.

Baner programu
Copyright 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone przez
Szkoła Podstawowa
im. Małego Powstańca w Święcieńcu