Dyrekcja

Dyrektor

Marzena Woźniak-Trojanowska

Perfekcjonistka, wierząca w ludzi i ich możliwości do rozwoju.

Permanentnie podnoszę poprzeczkę sobie i innym, pragnę przeżyć życie według własnych zasad. Wiem, że granice są tylko w naszych umysłach.

+48 (24) 260-65-18