Po szkole

Biblioteka szkolna

Lektury, opowieści, wiersze, fraszki czekają na odkrycie. Zapraszamy!!!

Świetlica

Zapraszamy wszystkie dzieci do świetlicy szkolnej przed i po zakończeniu zajęć.

Chór

Lubisz śpiewać, występować przed publicznością??? Gwiazdy estrady też tak zaczynały 😉 zapraszamy do naszego zespołu.

Basen

Zajęcia na basenie są dla wielu uczniów naszej szkoły ważnym uzupełnieniem zajęć z wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej. Nauka pływania przynosi wiele radości i pozytywnych emocji, a samodzielne pływanie daje dziecku satysfakcję ze zdobycia nowej, trudnej do opanowania umiejętności.

Gimnastyka korekcyjna

Jednym z warunków normalnego rozwoju i zdrowia człowieka jest sprawa jego prawidłowej postawy ciała. Ważnym zadaniem szkoły jest więc dbałość o poprawną sylwetkę dziecka. Wszelkie oddziaływania zapobiegawcze, wyrównujące i kompensujące są integralną częścią pracy naszej szkoły. Do działań w zakresie profilaktyki wad postawy należy gimnastyka korekcyjna, której celem jest korygowanie wad postawy uczniów, wyrabianie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała, rozwijanie sprawności ruchowej dziecka oraz kształtowanie nawyku zdrowego trybu życia.