Rada Rodziców

Rada Rodziców 2023/24

Beata Jakubowska – Przewodnicząca

Roman Lisiecki – Z-ca Przewodniczącej

Monika Drożyńska – Skarbnik

Składka na Radę Rodziców 2023/24

Rada Rodziców ustaliła także wysokość dobrowolnych składek na komitet rodzicielski w roku szkolnym 2022-2023r. w następującej wysokości.

50

Pierwsze dziecko

40

Drugie dziecko

25

Trzecie dziecko

Wpłat dokonujemy do 15-go listopada bieżącego roku do sekretariatu szkoły
lub przelewem na podany poniżej numer konta bankowego.

Bank Spółdzielczy Mazowsze

nr.konta 09 9042 0003 0000 1948 2000 0010

w tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.