Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W czwartek 28 września odbyły się w naszej szkole, poprzedzone debatą wyborczą, demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Jest to dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli na cały rok szkolny.

Wybory poprzedziła kampania, w czasie której kandydaci przygotowali plakaty wyborcze, a na nich umieścili swoje pomysły, propozycje, a także konkretne działania. Głosowanie było tajne, każdy uczeń z klas I-VIII mógł oddać jeden głos na przygotowanych kartach wyborczych.

Po podliczeniu głosów przez komisję wyborczą wszystko stało się jasne.

Nowy skład Samorządu Uczniowskiego jest następujący:

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Adam Cyls kl.VIII

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego – Aleksandra Gorzelana kl. III

-Skarbnik Samorządu Uczniowskiego – Wiktoria Mielczarek kl. VI

Wszystkim uczniom dziękujemy za oddanie głosu, a nowo wybranym władzom SU gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz społeczności.