Dzień Zdrowia Psychicznego

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, ustanowionego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w naszej szkole w dniach 10-24 października odbyły się warsztaty psychoedukacyjne. Uczniowie pod opieką szkolnego psychologa mieli okazję skonfrontować swój dotychczasowy styl życia ze ścieżką zdrowia psychicznego. Ponadto rozszerzyli

swoją wiedzę dotyczącą czynników zdrowia psychicznego oraz czynników ryzyka zaburzeń.

Mamy nadzieję, że wykorzystają zdobytą wiedzę w 100 %.