Wycieczki z okazji Dnia Kobiet

Budujemy społeczność Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu

Wycieczki integrujące…