SKS

SKS w klasach I-III w ramach Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zapraszamy do naszej szkoły