Konkurs wiedzy o Janie Pawle II

Julia Grzybowska zajęła miejsce I w Międzyszkolnym konkursie wiedzy o Janie Pawle II pod hasłem Życie, nauczanie Jana Pawła II i Jego pielgrzymki do Polski.

Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie dziękujemy