„Mediacje”

Dziękujemy uczniom Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu, Szkoła Podstawowa im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie oraz Szkoła Podstawowa im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie za udział w szkoleniu pt. „Mediacje”, które poprowadzili pracownicy Sądu Okręgowego w Płocku.